โครงการกลางแจ้ง

 • สนามบินโดย Reita Flood Light 150Watt

 • Desert Lighting Tower โดย Reita Flood Light 300Watt

 • สนามฟุตบอลโดย Reita Flood Light 500Watt

 • ปั๊มน้ำมัน By Reita Flood Light 150Watt

 • ปั๊มน้ำมันโดย Reita Flood Light 150Watt

 • Lighting Tower โดย Reita Flood Light 300Watt

 • Mine Tower โดย Reita Flood Light 500Watt

 • โมบิลทาวเวอร์โดย Reita Flood Light 400Watt

 • Mobile Tower โดย Reita Flood Light 300Watt

 • คลังน้ำมันโดย Reita Flood light 300Watt

 • Reita ไฟถนน Led 60Watt

 • Reita ไฟถนน 80Watt 150Watt

 • Reita ไฟถนน 80Watt

 • Seaport Lighting โดย Reita Flood Light 720Watt

+8618028754348
[email protected]